Systeembeheer

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de goede werking van een computersysteem of meerdere systemen. Iemand binnen uw bedrijf, of daarbuiten moet aan deze taak worden toegewezen.

netwerk

Voor bedrijven met 25 á 30 systemen of meer is het vaak aan te raden een eigen systeembeheerder in dienst te hebben. Bedrijven met minder PC’s kunnen of één van de eigen personeelsleden hiervoor in deeltijd inzetten, eventueel met ondersteuning vanuit Shape Computers, dan wel besluiten het gehele systeembeheer onder de verantwoordelijkheid van Shape Computers te laten vallen.