Wat betekent de AVG voor u?

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa de General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands heet dat: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen datamisbruik, met name jonge en kwetsbare mensen.

De AVG stelt het verplicht om de verwerking van persoonsgegevens te registreren. Voortaan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt dan ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In de AVG wordt ook bepaald dat iedere ondernemer verantwoordelijk is voor de gegevens van zijn klanten. Bereid je op tijd voor, want de boetes worden hoog. Alles wat je moet weten over AVG, of die ook van toepassing is op jou en hoe je met klantgegevens moet omgaan, lees je in dit overzichtelijke artikel.

Lees ook: Cybersecurity & privacy: tips om miljoenenboetes te voorkomen

Het mag dan vaak geen opzet zijn, of zelfs geen directe eigen fout, maar als je gevoelige, persoonlijke data morst, ben je als beheerder daarvan toch verantwoordelijk.

Soms wordt zo’n lek tijdig ontdekt, maar vaak liggen persoonsgegevens zomaar op straat. In de media gaat het meestal om lekken bij grote organisaties, met veel negatieve publiciteit tot gevolg.

SHAPE kan u helpen om uw AVG verplichtingen op orde te brengen.Heeft u een Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een organisatie / overheid niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie?
Ga dan altijd eerst naar de organisatie / overheid zelf.

Komt u er met de organisatie /overheid er niet aan uit , dan kunt u altijd de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelen Zij kunnen naar aanleiding van uw klacht besluiten een onderzoek te starten.

Heeft u een klacht over een organisatie van de overheid? Dan kunt u wellicht terecht bij de Nationale ombudsman.